Dit is de website van Air@works bvba,
Ons postadres is Veldstraat 33
B-8850 ARDOOIE
Ons BTW n° is 0872.993.565
RPR Brugge

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw emailadres.

Alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op het Internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen
van informatie die wij ontvangen op onze website.

 
              Air@works bvba   BTW BE 0872.993.565   RPR Gent,afdeling Brugge